Голямо разнообразие от активни,
пасивни и електромеханични компоненти

Общи условия за пазаруване онлайн

Данни за продавача: Макро България ЕООД, ЕИК 121014641, София, ул. Пиротска 25
email:
тел. 0884-888234

Условия за ползване: За да използвате www.macrobul.com или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Макро България ЕООД, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите условия за ползване. Ако не приемате тази политика, моля да не използвате уеб-сайтовете на Макро България ЕООД. Ние запазваме правото за промяна на тези условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение. Вие следва да проверявате тези условия преди да ползвате уеб-сайта на Макро България ЕООД. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Макро България ЕООД и след промяната на условията, това значи че приемате промените.

Ограничения в употребата: Този уеб-сайт е собственост на и се поддържа от Макро България ЕООД. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Предназначено за потребители: Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти налични в България.

Гаранция за качеството на сайта: Уеб - сайтът на Макро България ЕООД се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност, или пълнота на материалите достъпни чрез уеб - сайта на Макро България ЕООД. Макро България ЕООД не гарантира, че уеб-сайта ще е достъпен по-всяко време, че ще е без грешки, без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, че уеб-сайта или сървърите, които го правят достъпен ще са без вируси или други вредни компоненти.

Ограничения в отговорността:При никакви обстоятелства Макро България ЕООД не може да бъде държан отговорен за непреднамерени или преднамерени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва сайта на Макро България ЕООД, дори и ако Макро България ЕООД или оторизиран служител на фирмата e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.

Цени: Всички цени показани на сайта не включват ДДС и транспорт.

Промяна на цени: Макро България ЕООД има правото да променя цените, указани на уеб-сайта, по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Рекламации: Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоките закупени от сайта в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Връщането на стоките е за сметка на клиента.

Разни: Условията за ползване на сайта са съобразени с изискванията на българското законодателство. Вие сте съгласни, че всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, да бъде воден в съответния съд в Република България по правилата на българското законодателство.

Промени по тези условия за ползване могат да бъдат въвеждани по всяко време от собственика на сайта.